Další služby

Pro firmy a spolky 

- Firemní věčírky
- Školení a semináře
- Teambuildingové akce 
- Rekondiční pobyty

Pro školy a sportovní kluby 

- Školy v přírodě
- Lyžařské výcviky 
- Zimní a letní sportovní soustředění
- Zápasy

Pro jednotlivce

Rádi pro Vás uspořádáme větší akce, např. svatební hostiny, rodinné a společenské oslavy.